Cura de persones grans amb necessitats d’atenció puntuals

Centre de dia per a gent gran

Què fem?

Activem a les persones fomentant l’autonomia dins les possibilitats de cadascuna. Elaborem plans individuals de suport per treballar els aspectes físics, cognitius, socials i psicològics, bàsics per millorar la qualitat de vida de qualsevol.
Fem un seguiment i establim contacte directe amb la família per assegurar el benestar de les persones durant l’estança a casa.

A qui està dirigit?

A persones grans amb un grau de dependència moderat i que necessiten un recolzament per tenir el màxim d’autonomia possible

Qui ho lidera?

Comptem amb professionals del món de la infermeria, la fisioteràpia, el treball social i l’animació sociocultural que treballen en un entorn completament adaptat per al confort i les necessitats de les persones. 

Què aconseguim?

  • Activar i potenciar les capacitats dins de cada context.
  • Assolir i perllongar un major grau d’autonomia de les persones.
  • Implicar a les famílies en el benestar de les persones grans.
  • Augmentar la possibilitat de participació en activitats grupals.
  • Fomentar les relacions amb l’entorn i les persones.

Més serveis

Podem ajudar-te d’altres maneres