Millora i recuperació de la condició física

Centre de rehabilitació i fisioteràpia

Què fem?

Restablim, augmentem i fomentem un bon estat de salut de les persones a través del treball en la condició física. Alhora, fem un tasca de prevenció i de promoció del manteniment físic important per al futur de les persones. 

A qui està dirigit?

A qualsevol persona que necessiti el tractament de lesions físiques provocades o bé per discapacitats, accidents o altres circumstàncies.

Qui ho lidera?

Comptem amb un equip de mèdic especialistes en rehabilitació, fisioteràpia i auxiliars que fan que aquest servei sigui clau en la recuperació i el manteniment de la condició física de les persones.

Què aconseguim?

  • Potenciar i activar les capacitats físiques dels usuaris.
  • Afavorir i crear situacions de relaxament físic.
  • Millorar aspectes relacionats amb força, la flexibilitat, activar la musculatura, la sensibilitat i habilitats.
  • Corregir, prevenir i/o millorar les disfuncions i les discapacitats físiques.
  • Prevenir o minimitzar els efectes secundaris de l’ús de les tècniques agudes (cadires de rodes, bastons, crosses…).

Més serveis

Podem ajudar-te d’altres maneres